Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:10:00
Neyi söyledi?
:10:01
Ýncelik senin önemli bir özelliðin deðil, Damien.
:10:04
Bana hoþçakal demek için
kendiliðinden gelmedin sanýrým.

:10:08
Burada olduðunuzu bilmiyordum.
Ama diyecektim.

:10:11
Gerçekten mi?
:10:13
Hoþçakal, Marion Teyze.
:10:25
- Hazýr mýsýnýz?
- Sanýrým.

:10:27
- Hemen geliyorum.
- Hadi gidelim.

:10:35
Þimdi çocuklar, bu sizin harçlýðýnýz.
:10:38
Acil durumlar için küçük bir ekstra.
:10:48
Durun!
Marion Teyze'ye hoþçakal dediniz mi?

:10:50
Ben dedim.
:10:56
Marion Teyze?
:10:58
Oh, Mark. Seninle fazla görüþemedik.
:11:01
- Konuþmak için odama gelmeliydin.
- Üzgünüm, Marion Teyze.

:11:05
Biliyorum, kuzeninle çok fazla vakit geçiriyorsun.
:11:08
Ama seni her yere sürüklemesine izin vermemelisin.
:11:11
Beni bir yere sürüklemiyor.
Onu seviyorum.

:11:15
Gel, sarýl bana.
:11:18
Dikkatli ol.
:11:21
Peki, Marion Teyze. Hoþçakal.
:11:27
Bir dakika bekle.
:11:31
Hoþçakal, Baba.
:11:33
Beni unutmadýnýz, deðil mi?
:11:36
Ýþte, tatlým, biraz bisküvit al.
Ýyi bir hafta geçirin.

:11:39
Hoþçakal.
:11:51
- Marion Teyze çok konuþuyor.
- Çekilmez biri! Niye davet ettiler ki?

:11:55
Hep parmaðýný sallar ve
haftasonumuzu rezil eder.

:11:58
Neyse ki yemekte beraber deðildik. Tanrým!
Ya o sürdüðü koku?


Önceki.
sonraki.