Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:11:01
- Konuþmak için odama gelmeliydin.
- Üzgünüm, Marion Teyze.

:11:05
Biliyorum, kuzeninle çok fazla vakit geçiriyorsun.
:11:08
Ama seni her yere sürüklemesine izin vermemelisin.
:11:11
Beni bir yere sürüklemiyor.
Onu seviyorum.

:11:15
Gel, sarýl bana.
:11:18
Dikkatli ol.
:11:21
Peki, Marion Teyze. Hoþçakal.
:11:27
Bir dakika bekle.
:11:31
Hoþçakal, Baba.
:11:33
Beni unutmadýnýz, deðil mi?
:11:36
Ýþte, tatlým, biraz bisküvit al.
Ýyi bir hafta geçirin.

:11:39
Hoþçakal.
:11:51
- Marion Teyze çok konuþuyor.
- Çekilmez biri! Niye davet ettiler ki?

:11:55
Hep parmaðýný sallar ve
haftasonumuzu rezil eder.

:11:58
Neyse ki yemekte beraber deðildik. Tanrým!
Ya o sürdüðü koku?

:12:02
Lavanta, aptal! Tüm ihtiyar kadýnlar bunu sürer.
Nedenini bilmiyorum.

:12:06
- Çocuklar. O yaþlandý ve sizi...
- Sinir ediyor.

:12:10
Hadi. Murray haklý.
Marion Teyze'den konuþmayalým.

:12:13
Hurra.
:12:15
Murray, bize bir sigara versene.
:12:17
- Cevabýmý biliyorsun.
- Sormadan bilmezsin ki.

:12:21
- Yeni takým komutanýnýzla tanýþtýnýz mý?
- Boþ ver.

:12:23
Boþ ver gitsin.
:12:26
Hepsi ayný. Birini tanýdýn mý hepsini tanýmýþ olursun.
:12:30
Dikkat! Gözler ileri. Göðüs dýþarý. Karný çek.
:12:33
Biliyor musun? Sen çýlgýnsýn.
:12:35
- Evet, çünkü çalýþtým.
- Tanrým.

:12:43
- Krema ister misiniz, Marion Teyze?
- Bunu altýncý kez soruyorsun.

:12:48
Üzgünüm, unutmuþum.
:12:50
Unutmadýn. Sadece umursamýyorsun.
:12:53
Marion, bu tartýþmayý tekrar baþlatmayalým.
:12:56
- Kreama istemiyorum.
- Krema istemiyorsunuz.

:12:58
Yemekten sonra Charles bize
bazý slaytlar gösterecek.


Önceki.
sonraki.