Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:35:04
...Cennet'teki ruhlar.
:35:05
Senin kutsanmýþ adýnla.
:35:07
Senin krallýðýn geldi.
Sen bunu yapacaksýn, dünyada...

:35:32
Hayýr. Hayýr. Ne...?
:35:40
Hadi. Lütfen... Nedir bu?
:35:50
Lütfen.
:35:53
Oh, Tanrým.
:36:43
Yardým edin!
:36:55
Yardým edin!

Önceki.
sonraki.