Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:34:40
- Hangisi Damien Thorn?
- Oradaki, açýktaki.

:34:46
Þimdi bir mola verelim.
:35:04
...Cennet'teki ruhlar.
:35:05
Senin kutsanmýþ adýnla.
:35:07
Senin krallýðýn geldi.
Sen bunu yapacaksýn, dünyada...

:35:32
Hayýr. Hayýr. Ne...?
:35:40
Hadi. Lütfen... Nedir bu?
:35:50
Lütfen.
:35:53
Oh, Tanrým.

Önceki.
sonraki.