Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:33:02
Öyle miydi? Kardeþiyle tanýþmadým.
:33:05
Doðru.
Siz Richard Thorn'un ikinci eþisiniz.

:33:08
Bana Damien'dan bahsedin.
Nasýl bir çocuktur?

:33:11
- Askeri akademideki yaþamdan hoþlanýyor mu?
- Ann.

:33:13
- Tek kelime etme. Richard çok sinirli.
- Charles, tehlike içindesiniz. Hepiniz.

:33:19
- Nereden biliyorsun?
- Yigael'in Duvarý'ný gördüm.

:33:21
- Ne gördüðün umurumda deðil.
- Umursamalýsýn. Damien...

:33:24
Ne olmuþ Damien'a?
:33:28
Henüz emin deðilim.
:33:35
Tüm bunlar ne demek oluyor?
:34:40
- Hangisi Damien Thorn?
- Oradaki, açýktaki.

:34:46
Þimdi bir mola verelim.

Önceki.
sonraki.