Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:38:28
Hey, baba.
:38:39
Bu dürüstçe deðil. Þimdi gitmelisin.
:38:52
Mutlu yýllar sana.
:38:56
Mutlu yýllar sana.
:39:00
Mutlu yýllar sana, sevgili Mark
:39:04
Mutlu yýllar sana.
:39:11
- Bir dilek tut ve mumlarý söndür.
- Devam et, Mark. Hepsini söndür.

:39:15
Hepsini, Mark.
:39:20
Tut, Mark.
:39:23
Pastayý kes.
:39:26
- Bir dilek tut.
- Birini yapacak.

:39:29
Göle gittiler.
:39:36
Oh, Paul. Bunu öðrendiðime sevindim.
:39:39
Toprak ele geçirme projesini
rafa kaldýrmaya karar vermene.

:39:42
Þey... Þirketin önemli uðrþalarýndan
biri olabilirdi, Bill.

:39:45
Ama itirazýný hala anlamýþ deðilim.
:39:48
Nedeni sadece yasal olmayýþý deðil.
:39:51
Hayýr.
:39:53
Ahlaki olmayýþý mý?
:39:59
- Öyle.
- Teþekkürler.


Önceki.
sonraki.