Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:56:40
Neden?
:56:42
Neden ben?
:56:59
Nereye gittin?
:57:02
Neden benimle konuþmuyorsun?
:57:07
Damien? Ýyi misin?
:57:12
Þimdi iyiyim.
:57:17
Uyuyalým.
:57:52
New York John F. Kennedy Havaalaný'na gidecek
63 numaralý uçuþ 37 numaralý çýkýþta.

:57:58
59 numaralý uçuþla Houston'a gidecek
bütün yolcular...


Önceki.
sonraki.