Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:57:02
Neden benimle konuþmuyorsun?
:57:07
Damien? Ýyi misin?
:57:12
Þimdi iyiyim.
:57:17
Uyuyalým.
:57:52
New York John F. Kennedy Havaalaný'na gidecek
63 numaralý uçuþ 37 numaralý çýkýþta.

:57:58
59 numaralý uçuþla Houston'a gidecek
bütün yolcular...

:58:03
...lütfen bilet kontrolüne gidin.
:58:06
Bir veya iki saatlik bir rötar olacak.
:58:20
Thorn malikanesi.
:58:23
Hayýr, Bay Pasarian. Dýþarýda.
:58:43
Evet?
:58:44
Pasarian! Ne cehennemdesin?
:58:49
Dinle...
:58:51
Dinle. Bence hemen buraya gelmelisin.
:58:55
Tamam.

Önceki.
sonraki.