Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:10:12
Oh, Tanrým. Bu çok korkunç.
1:10:14
Onunla daha dün konuþmuþtuk.
Damien'a test yapmak istemiþti.

1:10:18
Ne tür testlerdi?
1:10:20
Emin deðilim. Onun da bildiðini sanmýyorum.
1:10:25
- Çocuklar nerede?
- Hala uyuyorlar.

1:10:30
Damien gazdan etkilenmemiþ.
1:10:34
- Bunun için minnetar olmalýyýz.
- Peki diðerleri gibi niye Damien da etkilenmedi?

1:10:38
Anlamýyorum.
1:10:40
Doktor ne dedi?
1:10:42
Doku testine göre...
Damien'ýn farklý bir hücre yapýsý varmýþ.

1:10:47
Farklý mý? Bu saçma.
1:10:50
Dr. Kane'e göre saçma deðil.
1:10:52
- Bununla oldukça ilgiliydi.
- Peki, bunun anlamý ne?

1:10:58
Bilmiyorum.

Önceki.
sonraki.