Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:07:22
Çakal?
1:07:30
Alo, Ben?
1:07:32
Seni acilen görmeliyim.
Aþaðý gelebilir miyim?

1:07:35
Hayýr, hayýr.
Burada anlamadýðým bir þeyler var.


Önceki.
sonraki.