Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:06:03
Ben iyiyim.
1:06:05
Eðer iyiysem niye kalacaðým?
1:06:07
- Neden baþka testler yapýlacak?
- Burada kalmak istemiyorum.

1:06:10
Önümüzdeki hafta onu getiremez miyim?
1:06:14
Müsaade eder misiniz, Doktor?
1:06:18
- Tamam.
- Ýyi.

1:06:20
Dinlenin. Sonra sizi alýrýz.
1:06:23
Belki göl kýyýsýna gideriz.
1:06:26
Temiz hava size iyi gelmez mi?
1:06:28
Ýyi olun.
1:07:22
Çakal?
1:07:30
Alo, Ben?
1:07:32
Seni acilen görmeliyim.
Aþaðý gelebilir miyim?

1:07:35
Hayýr, hayýr.
Burada anlamadýðým bir þeyler var.


Önceki.
sonraki.