Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:05:05
Sabah ilk olarak ne olduðuyla ilgili bir
rapor istiyorum. Anlaþýldý mý?

1:05:17
Bay Thorn. Hepsi iyileþecek.
1:05:20
Tüm çocuklarýn akciðerlerini kontrol ettik.
Hiçbir þey yok.

1:05:23
Mideleri bulanýyor ama kalýcý bir hasar yok.
1:05:25
- Doktor, ücreti mühim deðil...
- Sizi temin ederim ki en iyi bakým yapýlacaktýr.

1:05:30
Ancak bir þey var.
1:05:33
Tüm kan ve doku testlerini yaptýk...
1:05:37
...ve çocuklarýn hepsi
ciddi olmasa da etkilenmiþler.

1:05:41
Yeðeniniz Damien hariç her çocuk.
1:05:44
- Yani demek istediðiniz...
- Hayýr, hayýr, hayýr, Bay Thorn.

1:05:46
O hiç etkilenmemiþ.
1:05:50
Bazý testler için Damien'ýn bir kaç gün
burada kalmasýný istiyorum.

1:05:56
Hepiniz iyi olacaksýnýz.
Ancak bir þey var.

1:05:59
Doktor bazý testler için Damien'ýn
bir kaç gün kalmasýný istiyor.

1:06:03
Ben iyiyim.
1:06:05
Eðer iyiysem niye kalacaðým?
1:06:07
- Neden baþka testler yapýlacak?
- Burada kalmak istemiyorum.

1:06:10
Önümüzdeki hafta onu getiremez miyim?
1:06:14
Müsaade eder misiniz, Doktor?
1:06:18
- Tamam.
- Ýyi.

1:06:20
Dinlenin. Sonra sizi alýrýz.
1:06:23
Belki göl kýyýsýna gideriz.
1:06:26
Temiz hava size iyi gelmez mi?
1:06:28
Ýyi olun.

Önceki.
sonraki.