Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:04:05
- Uh-oh!
- Sorun ne?

1:04:11
P-84'ü kapatýn!
1:04:12
Tamam, çocuklar, geldiðiniz yoldan geri dönün.
1:04:18
- P-84'ü kapatýn!
- Kapanmýyor.

1:04:20
Kapanmalý.
1:04:22
Oh, Tanrým.
1:05:05
Sabah ilk olarak ne olduðuyla ilgili bir
rapor istiyorum. Anlaþýldý mý?

1:05:17
Bay Thorn. Hepsi iyileþecek.
1:05:20
Tüm çocuklarýn akciðerlerini kontrol ettik.
Hiçbir þey yok.

1:05:23
Mideleri bulanýyor ama kalýcý bir hasar yok.
1:05:25
- Doktor, ücreti mühim deðil...
- Sizi temin ederim ki en iyi bakým yapýlacaktýr.

1:05:30
Ancak bir þey var.
1:05:33
Tüm kan ve doku testlerini yaptýk...
1:05:37
...ve çocuklarýn hepsi
ciddi olmasa da etkilenmiþler.

1:05:41
Yeðeniniz Damien hariç her çocuk.
1:05:44
- Yani demek istediðiniz...
- Hayýr, hayýr, hayýr, Bay Thorn.

1:05:46
O hiç etkilenmemiþ.
1:05:50
Bazý testler için Damien'ýn bir kaç gün
burada kalmasýný istiyorum.

1:05:56
Hepiniz iyi olacaksýnýz.
Ancak bir þey var.

1:05:59
Doktor bazý testler için Damien'ýn
bir kaç gün kalmasýný istiyor.


Önceki.
sonraki.