Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:03:03
Umuyoruz ki buradaki zekirli kimyasal maddeler
bir gün dünyadaki açlýðý sona erdirecek.

1:03:22
Burasý P-84. Vat 29'u kontrol edin.
1:03:29
22-L'yi baþlat.
1:03:36
Kontrol.
1:03:38
93-D.
1:03:44
Kontrol.
1:03:45
Bu on inçlik valf bilgisayara baðlý.
1:03:47
Gaz ve eriyiklerin depolardan ana tanka...
1:03:51
...geçmelerini saðlamak üzere programlandý.
1:03:54
Þu anda tamir için kapalý bulunmakta.
1:03:58
Kontrol.
1:03:59
14-S.
1:04:05
- Uh-oh!
- Sorun ne?

1:04:11
P-84'ü kapatýn!
1:04:12
Tamam, çocuklar, geldiðiniz yoldan geri dönün.
1:04:18
- P-84'ü kapatýn!
- Kapanmýyor.

1:04:20
Kapanmalý.
1:04:22
Oh, Tanrým.

Önceki.
sonraki.