Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:28:51
- Reverend Weston?
- Evet. Yardýmcý olabilir miyim?

1:28:54
- Ben Richard Thorn.
- Bay Thorn, geldiðinize çok memnun oldum.

1:28:57
- Bu taraftan, lütfen.
- Aradýðýnýz için teþekkür ederim.

1:29:01
Nesi olduðunu söyleyebilir misiniz?
1:29:03
Benimle konuþmayý reddediyor.
1:29:05
Tüm söyleyebileceðim
büyük bir korku içinde olduðu.

1:29:10
- Kim o?
- Bay Thorn burada.

1:29:17
- Richard?
- Benim, Charles.

1:29:19
Olabildiðince çabuk geldim...
1:29:25
- Duvarý gördüm. Hepsi doðru.
- Þimdi dinle...

1:29:28
Canavar bizimle. Duvarý gördüm.
Joan Hart çýldýrdý, Bugenhagen...

1:29:32
- Nerede?
- Damien'ýn yüzünü gördüm.

1:29:35
Nerede?

Önceki.
sonraki.