Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:27:00
Yani... doðduðundan beri oradaydý?
1:27:03
Mümkündür.
1:27:05
Üzgünüm. Çok üzgünüm.
1:27:37
Gitmek istemiyorum, Ann.
Ama gitmek zorundayým.

1:27:41
Niye onu telefonla aramýyorsun?
Neden New York'a onca yolu gitmen gerek?

1:27:44
Çünkü baþýnýn belada olduðunu duydum.
1:27:47
- Bak, bana ihtiyacý var.
- Sana benim de ihtiyacým var.

1:27:51
Mümkün olan en kýsa zamanda döneceðim.
1:28:51
- Reverend Weston?
- Evet. Yardýmcý olabilir miyim?

1:28:54
- Ben Richard Thorn.
- Bay Thorn, geldiðinize çok memnun oldum.

1:28:57
- Bu taraftan, lütfen.
- Aradýðýnýz için teþekkür ederim.


Önceki.
sonraki.