Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:32:43
Hayýr!
1:33:46
Ve þimdi, mezuniyet gününde özel çabalarýyla
baþarýya ulaþmýþ...

1:33:50
...bu öðrencileri onurlandýrmak
beni sevindiriyor.

1:33:55
Her yýl okulun ruhunu
en iyi temsil eden öðrenciye...

1:33:59
...bu tören kýlýcý ödül olarak verilmektedir.

Önceki.
sonraki.