Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:33:46
Ve þimdi, mezuniyet gününde özel çabalarýyla
baþarýya ulaþmýþ...

1:33:50
...bu öðrencileri onurlandýrmak
beni sevindiriyor.

1:33:55
Her yýl okulun ruhunu
en iyi temsil eden öðrenciye...

1:33:59
...bu tören kýlýcý ödül olarak verilmektedir.
1:34:04
Bu yýl bunu Damien Thorn haketti.
1:34:27
Tebrikler, Damien.
1:34:36
Davidson Askeri Akademisi
niþan kazanan diðer öðrencileri de...

1:34:40
...ödüllendirmekten gurur duyar.
1:34:43
Gitmem gerek.
Richard birazdan havaalanýnda olacak.

1:34:46
Balo için geri gelecek misin?
1:34:49
Denerim.
1:34:53
Michael Fennig...
ikinci teðmen.

1:34:58
John Hickox...
ikinci teðmen.


Önceki.
sonraki.