Wu du
prev.
play.
mark.
next.

:53:03
Je to on.
:53:07
- Mizero, kdo ti naøídil, abys takhle svìdèil?
- Zatknìte ho.

:53:17
Li, mìl jsi respektovat soud.
:53:20
Pokoušíte se mì falešnì obvinit.
Ale já nejsem hlupák.

:53:35
Pane, a se nejdøív zklidní. Až ho zavøou...
:53:38
tak mám nápad jak to s ním skonèit.
:53:46
Pøestaòte!
:53:49
Li, vím, že nejsi jen tak nìkdo.
Nebudeš obvinìn z pohrdání soudem.

:53:54
Jenom bych rád vìdìl, øekl ti Menfa,
že Tan vyšel z Yuanova domu?

:54:00
Teï mluvíš jako muž.
:54:02
To øekl Menfa Yuanxinovi He,
krajskému policejnímu šéfovi.

:54:06
To se dá lehce dokázat. Jel na služební cestu
a vrátí se za pár dní.

:54:11
Zadržte všechny podezøelé.
Poèkáme dokud se nevrátí.

:54:14
Ano!
:54:16
Li, mìj pár dní strpení.
Až se vrátí, tak všechno dobøe dopadne.

:54:20
Pokud odmítneš,
bude mít kvùli tobì He problémy.

:54:23
Dobrá, poslechnu tì.
:54:26
Soud je odroèen.
:54:36
Pane, vrah byl žákem Školy pìti jedù
a cvièil umìní ropuchy.

:54:42
Ale lidé, kteøí ovládají toto umìní
mají na svém tìle slabinu.

:54:48
Musíte si nechat rychle ušít pl᚝ s tisíci jehlami
a dojdete èeho si žádáte.

:54:54
Jak vypadá pl᚝ s tisíci jehlami?

prev.
next.