Heavy Metal
Преглед.
за.
за.
следващата.

:00:00
20.000
:00:23
Една сянка ще падне върху вселената.
:00:26
Злото ще нарастне.
:00:28
И смъртта ще дойде
от небето.


Преглед.
следващата.