Heavy Metal
Преглед.
за.
за.
следващата.

:03:26
- Какво си ми донесъл?
:03:28
- Ще видиш.
:03:30
Чакай ме!
:03:43
Какво е това?
:03:52
Не се опитвай да избягаш.
:03:55
Контролирам те.
:03:58
Погледни ме.
:03:59
В мен се е събрало всичкото зло.
:04:03
Гледай ме внимателно.
:04:06
Силата ми властва над всички времена,
:04:09
всички размери, и всички галактики.
:04:13
Но ме и избягват.
:04:15
Те трябва да претижават Зеления кристал.
:04:19
Но виж как разрушавам
техния живот.

:04:38
Точно. 12 градуса.

Преглед.
следващата.