Heavy Metal
Преглед.
за.
за.
следващата.

:04:03
Гледай ме внимателно.
:04:06
Силата ми властва над всички времена,
:04:09
всички размери, и всички галактики.
:04:13
Но ме и избягват.
:04:15
Те трябва да претижават Зеления кристал.
:04:19
Но виж как разрушавам
техния живот.

:04:38
Точно. 12 градуса.
:05:36
Ню Йорк. Голямата работа.
:05:39
Центъра на изметта на света.
:05:41
Те дори говорят
за мирен живот на другите планети.

:05:48
Казвам се Хари Канон.
Карам такси.

:05:59
- Свободен ли си?

Преглед.
следващата.