Heavy Metal
Преглед.
за.
за.
следващата.

:05:36
Ню Йорк. Голямата работа.
:05:39
Центъра на изметта на света.
:05:41
Те дори говорят
за мирен живот на другите планети.

:05:48
Казвам се Хари Канон.
Карам такси.

:05:59
- Свободен ли си?
:06:01
- Да, качвайте се.
:06:06
- Накъде приятелче?
- Сградата на UN.

:06:11
Сградата на UN? Каква шега.
:06:13
Там сега не са ли някакви разбити къщи?
:06:21
Хайде, загубеняко,
давай парите.

:06:23
Веднага!
:06:31
Тъп задник.
:06:32
Никой не бара Хари Канон.
:06:46
Татко!
:06:48
Бягай!
:06:54
Той е мъртъв. Вземете момичето.
:06:59
Помогнете ми, моля ви!

Преглед.
следващата.