Heavy Metal
Преглед.
за.
за.
следващата.

:07:00
Обикновенно не се замесвам,
:07:03
но някак това момиче ме привлича.
:07:09
Лок-Нар.
:07:10
Tърсеха Лок-Нар,
но баща ми не им каза нищо.

:07:13
- Сега съм само аз!
:07:15
- Успокой се. Там има полицейско управление.
:07:21
Може да им кажеш...
:07:22
Мамка му. Точно от това се нуждаех.
:07:31
- Какво искате?
- Да докладвам за убийство.

:07:33
Нещо ново?
:07:35
- Ще мога ли да вляза вътре?
:07:37
- Да.
:07:42
Как си, Хари?
:07:44
Здрасти, Хари.
:07:46
Неуспя да го понесе ли?
:07:48
- Ще ми целунеш ли задника?
:07:50
- Ще го направя за 20 кинта.
:07:53
Аз съм американски гражданин.
Изгубих си документите.

:07:56
По дяволите, нелегални извънземни.
:08:00
Първо трябва да ти кажа,
че това е "Кеш Ап".

:08:03
Хиляда на ден докато трае разследването,
:08:05
и още хиляда, ако го хванем.
:08:07
Ето ти долар.
:08:12
Мерси.
:08:16
Мислиш ли, че можеш да го направиш по-добре?
Копеле.

:08:20
И ето ме пак,
зарибен по едно хубаво момиче.

:08:24
Знаех, че има проблеми.
:08:40
- Къде съм?
:08:42
- В квартирата ми.
:08:43
Щяха да ме убият, ако
не беше ти.

:08:47
Какво искаха от теб?
:08:50
Лок-Нар. Стара реликва,
която баща ми намери в пустинята.

:08:57
Мислят, че има духовна сила.

Преглед.
следващата.