Heavy Metal
Преглед.
за.
за.
следващата.

:08:00
Първо трябва да ти кажа,
че това е "Кеш Ап".

:08:03
Хиляда на ден докато трае разследването,
:08:05
и още хиляда, ако го хванем.
:08:07
Ето ти долар.
:08:12
Мерси.
:08:16
Мислиш ли, че можеш да го направиш по-добре?
Копеле.

:08:20
И ето ме пак,
зарибен по едно хубаво момиче.

:08:24
Знаех, че има проблеми.
:08:40
- Къде съм?
:08:42
- В квартирата ми.
:08:43
Щяха да ме убият, ако
не беше ти.

:08:47
Какво искаха от теб?
:08:50
Лок-Нар. Стара реликва,
която баща ми намери в пустинята.

:08:57
Мислят, че има духовна сила.
:09:00
А, има ли?
:09:01
Откакто я намерихме,
хората около нас умират.

:09:05
Баща ми е скри тук в Ню Йорк.
:09:08
Сега е мъртъв.
:09:09
Аз ще съм следващата убита.
Знам къде е.

:09:14
Никой няма да те намери тук.
:09:19
Може да спиш на канапето.
:09:21
Има и бира в хладилника.
:09:23
Помогни си сама, става ли?
:09:27
Незнам, да й вярвам ли или не.
:09:29
Може да ме прецака.
:09:33
Хари ...
:09:36
Може ли да спя с теб?
:09:39
Да, разбира се.
:09:46
Прецакване или не
трябваше да я прекарам.

:09:49
Тази дама се разбиваше.
:09:51
Може би аз бях първият и в Ню Йорк.
:09:54
Както и да е, нищо
не можеше да се мери със старият американец.


Преглед.
следващата.