Heavy Metal
Преглед.
за.
за.
следващата.

:21:01
кръстосващи това място
:21:02
а зъбите им са дълги шест инча.
:21:05
Извинявай. Шестнайсет инча.
:21:19
Сега ще се разделим. Ти и Корг
влезте през тази врата
това са покойте на Кралицата.

:21:23
Останалите ще минем
от дръгата страна.

:21:26
Който и да вземе Лок-Нар
ще го върне на Ард.

:21:29
Успех.
:21:36
Лок-Нар!
:21:38
Беше точно като топката,
която открих в двора си.

:21:42
Като видях Лок-Нар
ме обвзе странно чувство.

:21:45
Tогава се запалиха лампите.
Обърках се.

:21:48
Убийте ги.
:21:51
Може ли да му прережа гърлото,
Ваше Величество?

:21:53
- Да, направи го.
:21:55
- Благодаря ви, Ваше Величество.
-Чакай!

:21:58
- Имам по-добра идея.
:22:00
- Ела с мен!
- Пак ли?

:22:02
- Винаги става така.
:22:04
- Кралицата може да прави каквото поиска.
:22:05
- Да, естествено.
:22:09
Ако ме помолиш
ще те оставя жив.

:22:12
- Какво трябва да направя?
:22:14
- Да задоволяваш желанията ми.
:22:17
18 години на сухо,
а сега два пъти за един ден.

:22:20
Какво място само.
:22:38
Луната е знак за нашата любов, Дан.
:22:41
Това е знак.
:22:42
Да знак.
:22:44
И представа си нямах
за това, за което говори.

:22:46
Тук винаги е имало проблеми.
:22:48
Ти донесе мир на тялото ми.
:22:51
Можеш да помогнеш
на всички хора в беда.

:22:54
Знаех, че съм добър,
но не чак толкова.

:22:58
Ваше величество,
откраднали са Лок-Нар!


Преглед.
следващата.