Heavy Metal
Преглед.
за.
за.
следващата.

:22:00
- Ела с мен!
- Пак ли?

:22:02
- Винаги става така.
:22:04
- Кралицата може да прави каквото поиска.
:22:05
- Да, естествено.
:22:09
Ако ме помолиш
ще те оставя жив.

:22:12
- Какво трябва да направя?
:22:14
- Да задоволяваш желанията ми.
:22:17
18 години на сухо,
а сега два пъти за един ден.

:22:20
Какво място само.
:22:38
Луната е знак за нашата любов, Дан.
:22:41
Това е знак.
:22:42
Да знак.
:22:44
И представа си нямах
за това, за което говори.

:22:46
Тук винаги е имало проблеми.
:22:48
Ти донесе мир на тялото ми.
:22:51
Можеш да помогнеш
на всички хора в беда.

:22:54
Знаех, че съм добър,
но не чак толкова.

:22:58
Ваше величество,
откраднали са Лок-Нар!

:23:00
Ти ме чукаше докато
твойте съучасници са откраднали жезелът ми!

:23:04
Сега Ард ще изпълни жертвоприношението.
:23:06
Стража! Отведете го!
:23:08
Дръжте го!
Сама ще го убия.

:23:10
Беше полудяла.
:23:19
Пригответе пилотите!
Искам главата му.

:23:32
Чрез силата на магическия Лок-Нар…
:23:36
заповядвам ти…
:23:38
покажи се Улатек!

Преглед.
следващата.