Heavy Metal
Преглед.
за.
за.
следващата.

:23:00
Ти ме чукаше докато
твойте съучасници са откраднали жезелът ми!

:23:04
Сега Ард ще изпълни жертвоприношението.
:23:06
Стража! Отведете го!
:23:08
Дръжте го!
Сама ще го убия.

:23:10
Беше полудяла.
:23:19
Пригответе пилотите!
Искам главата му.

:23:32
Чрез силата на магическия Лок-Нар…
:23:36
заповядвам ти…
:23:38
покажи се Улатек!
:24:04
Ето ти жертвата.
:24:06
-Улатек, дай ми силата си!
- Хвърлете я вътре.

:24:11
- Катрин!
- Дан!

:24:13
Не! Ще развалиш всичко.
:24:17
Убийте ги и двамата!
:24:19
- Лок-Нар е мой!
- Тъпа кучка! Разкарай се от мен.

:24:22
- Дай ми го!
- Лок-Нар е мой!


Преглед.
следващата.