Heavy Metal
Преглед.
за.
за.
следващата.

:24:04
Ето ти жертвата.
:24:06
-Улатек, дай ми силата си!
- Хвърлете я вътре.

:24:11
- Катрин!
- Дан!

:24:13
Не! Ще развалиш всичко.
:24:17
Убийте ги и двамата!
:24:19
- Лок-Нар е мой!
- Тъпа кучка! Разкарай се от мен.

:24:22
- Дай ми го!
- Лок-Нар е мой!

:25:05
- Къде отидоха?
- Изчезнаха. Другото няма значение.

:25:08
Може да са отишли на Земята.
Сигурно ще бъдат изненадани.

:25:11
Лок-Нар.
:25:13
Може да имаш силата на Улатек.
:25:14
- Може да управляваш тези хора.
:25:16
- Забрави.
:25:27
Но Дан, с Лок-Нар
може да се върнеш на Земята.

:25:31
Тук ми харесва повече.
:25:33
На Земята съм никой,
:25:35
а тук, тук съм Дан.
:25:40
Дори когато някой има волята
да ме отхвърли

:25:44
силата ми не намалява.

Преглед.
следващата.