Heavy Metal
Преглед.
за.
за.
следващата.

:26:08
Винаги някой може да ме намери.
:26:16
- Вие ли сте Капитан Линкълн Стерн?
:26:19
- Да.
:26:29
Линкълн Стерн, обвинен сте зa :
:26:32
12 убийства
:26:35
14 въоръжени грабежа.
:26:38
22 пиратствa.
:26:41
18 измами.
:26:44
37 за отвличания.
:26:47
И едно изнасилване.
:26:51
За какво ще пледирате?
:26:58
Невинен.
:27:10
- Невинен?
Ти добре ли си?

:27:11
- Да, имам свидетел.
:27:14
Извикайте първия свидетел!
:27:16
Ти си толкова виновен, колкото е виновна
котката след като изяде рибката.

:27:20
Обвинението призовава Хановър Фист!
:27:35
Сменям пледирането на виновен.
:27:37
- Искаш съдът да те помилва.
:27:39
- Казах ви, имах си причини.
:27:42
Надяваме се да ти изкопаят гроб,
:27:45
който неможе да се разруши.
:27:46
- Пледирам за виновен!
- Млъкни.

:27:48
Имам извинение.
:27:50
- Какво извинение?!
:27:52
- Той.
:27:55
- Кажете името си за протокола.
:27:57
- Аз съм Хановър Фист.
:27:59
Познавате ли обвинения?

Преглед.
следващата.