Heavy Metal
Преглед.
за.
за.
следващата.

:27:10
- Невинен?
Ти добре ли си?

:27:11
- Да, имам свидетел.
:27:14
Извикайте първия свидетел!
:27:16
Ти си толкова виновен, колкото е виновна
котката след като изяде рибката.

:27:20
Обвинението призовава Хановър Фист!
:27:35
Сменям пледирането на виновен.
:27:37
- Искаш съдът да те помилва.
:27:39
- Казах ви, имах си причини.
:27:42
Надяваме се да ти изкопаят гроб,
:27:45
който неможе да се разруши.
:27:46
- Пледирам за виновен!
- Млъкни.

:27:48
Имам извинение.
:27:50
- Какво извинение?!
:27:52
- Той.
:27:55
- Кажете името си за протокола.
:27:57
- Аз съм Хановър Фист.
:27:59
Познавате ли обвинения?
:28:02
Да, познавам капитан Стерн.
:28:04
Той е много мил.
:28:07
Обещах му 35,000
да свидетества в моя полза.

:28:12
Той е ченге, което е събрало
:28:14
много човечност в себе си.
:28:19
Никога не е правил
нещо безнравствено.

:28:22
Виждате ли?
:28:26
Освен бизнеса му с проститутки.
:28:28
A?
:28:29
Той никога не е правил
нещо незаконно.

:28:33
Или времето когато продаваше дрога
облечен като монахиня.

:28:39
Той винаги е бил,
гражданин спазващ законите ...

:28:43
Искам почивка!
:28:45
... на федерацията ...
:28:47
Млъкни! Млъкни!
:28:49
Осъзнаващ действията си индивид.
:28:52
Стерн?!
:28:53
Той е просто -
:28:55
двуличен, крадлив,
:28:58
извратен червей!

Преглед.
следващата.