Heavy Metal
Преглед.
за.
за.
следващата.

:28:02
Да, познавам капитан Стерн.
:28:04
Той е много мил.
:28:07
Обещах му 35,000
да свидетества в моя полза.

:28:12
Той е ченге, което е събрало
:28:14
много човечност в себе си.
:28:19
Никога не е правил
нещо безнравствено.

:28:22
Виждате ли?
:28:26
Освен бизнеса му с проститутки.
:28:28
A?
:28:29
Той никога не е правил
нещо незаконно.

:28:33
Или времето когато продаваше дрога
облечен като монахиня.

:28:39
Той винаги е бил,
гражданин спазващ законите ...

:28:43
Искам почивка!
:28:45
... на федерацията ...
:28:47
Млъкни! Млъкни!
:28:49
Осъзнаващ действията си индивид.
:28:52
Стерн?!
:28:53
Той е просто -
:28:55
двуличен, крадлив,
:28:58
извратен червей!
:29:01
Ще му се отрази добре, ако го затворите!
:29:03
Също и ако го изгорите!
:29:05
Може да го нарежите на малки парчета
и да го изгорите жив!

:29:11
Ще го убия!
:29:13
Ще Убия!!
:29:29
Хановър, успокой се.
:29:30
Сигурен съм, че можем да поговорим за това.

Преглед.
следващата.