Heavy Metal
Преглед.
за.
за.
следващата.

:29:01
Ще му се отрази добре, ако го затворите!
:29:03
Също и ако го изгорите!
:29:05
Може да го нарежите на малки парчета
и да го изгорите жив!

:29:11
Ще го убия!
:29:13
Ще Убия!!
:29:29
Хановър, успокой се.
:29:30
Сигурен съм, че можем да поговорим за това.
:30:37
Добре. Изгубих го.

Преглед.
следващата.