Heavy Metal
Преглед.
за.
за.
следващата.

:30:37
Добре. Изгубих го.
:31:00
Добре, Хановър,
добре се справи.

:31:05
33, 34,…
:31:08
35,000.
:31:11
- Благодаря, Хановър.
:31:15
- За нищо, шефе.
- И Хановър...

:31:17
- Да?
:31:19
Довиждане.
:31:28
Силата ми продължава
:31:31
дори и повреме на смъртта.

Преглед.
следващата.