Heavy Metal
Преглед.
за.
за.
следващата.

:32:39
- Мисля, че ранихме лошо Прити.
- Иди и виж колко лошо.

:32:43
- Можеш ли да се задържиш във въздуха?
- Аха.

:33:15
Нелсън?
:33:48
Нещо ни следва.
:33:50
- Какво е това?
:33:51
- Зелен метеорид.
:33:53
Какво?Къде?

Преглед.
следващата.