Heavy Metal
Преглед.
за.
за.
следващата.

:33:15
Нелсън?
:33:48
Нещо ни следва.
:33:50
- Какво е това?
:33:51
- Зелен метеорид.
:33:53
Какво?Къде?
:34:21
Холдън, добре ли си?
:34:26
Да, връщам се.

Преглед.
следващата.