Heavy Metal
Преглед.
за.
за.
следващата.

:34:21
Холдън, добре ли си?
:34:26
Да, връщам се.
:35:07
Какво е станало?
:35:10
Мамка му!

Преглед.
следващата.