Heavy Metal
Преглед.
за.
за.
следващата.

:35:07
Какво е станало?
:35:10
Мамка му!
:36:40
От една война на друга,
:36:42
но влиянието ми винаги присъства.
:36:45
Най-нищожната армия на вселената
:36:47
е на моя страна.

Преглед.
следващата.