Heavy Metal
Преглед.
за.
за.
следващата.

:44:01
Погледни ме за последно.
:44:06
Виж злото в мен,
:44:08
което те убива.
:44:10
Приготви се да умреш.
:45:48
Смърт.
:45:50
Смърт!
:45:52
Смърт за всички, които са срещу нас!

Преглед.
следващата.