Heavy Metal
Преглед.
за.
за.
следващата.

:45:48
Смърт.
:45:50
Смърт!
:45:52
Смърт за всички, които са срещу нас!
:46:06
Към правителството.
:46:48
- Те убиват всички.
:46:51
- Градът гори.
:46:53
Елдър, трябва да се въоръжим
:46:55
и да отидем да се бием.
:46:56
Тишина!
:46:58
Ние не сме воини.

Преглед.
следващата.