Heavy Metal
Преглед.
за.
за.
следващата.

:52:36
Да защитаваш, това е цел.
:52:39
Но когато животът изгуби ценноста си
:52:42
целта ти е да отмъстиш.

Преглед.
следващата.