Heavy Metal
Преглед.
за.
за.
следващата.

:56:19
- Я, ский.
:56:20
Една новичка.
:56:22
- Откъде се появи, скъпа?
:56:25
Не говори много, много.
:56:28
За това, което искам да и направя
не й трябва да говори.

:56:33
Хайде, мила.
Нека видим какво има там.

:56:43
Ама тя е твърда.
:56:45
- Mоже би иска да се бие.
:56:47
- А, може би да ни вземе всичките.
:57:27
Ще ги намериш зад оазиса.
:57:29
Около зеленото сияние.

Преглед.
следващата.