Heavy Metal
Преглед.
за.
за.
следващата.

:57:27
Ще ги намериш зад оазиса.
:57:29
Около зеленото сияние.
:58:10
Хванах ме Таркиянец!
:58:14
Сигурен ли си?
:58:16
Да, господарю.
:58:19
- Но Таркиянеците ги няма отдавна.
:58:23
- Белега. Видях го.
:58:28
Нахранете я и я изкъпете.
:58:31
След това -
:58:34
ми я доведете.
:58:37
А птицата?
:58:40
Убий я.
:58:58
Значи такива са Таркиянеците.

Преглед.
следващата.