Heavy Metal
Преглед.
за.
за.
следващата.

:58:10
Хванах ме Таркиянец!
:58:14
Сигурен ли си?
:58:16
Да, господарю.
:58:19
- Но Таркиянеците ги няма отдавна.
:58:23
- Белега. Видях го.
:58:28
Нахранете я и я изкъпете.
:58:31
След това -
:58:34
ми я доведете.
:58:37
А птицата?
:58:40
Убий я.
:58:58
Значи такива са Таркиянеците.
:59:03
Мислех си, че е по-трудно
:59:05
да заловиш един Таркиянец.
:59:13
Камшикът ми.
:59:45
Успокойте го!

Преглед.
следващата.