Heavy Metal
Преглед.
за.
за.
следващата.

:59:03
Мислех си, че е по-трудно
:59:05
да заловиш един Таркиянец.
:59:13
Камшикът ми.
:59:45
Успокойте го!
1:00:12
Ще му пусна една стрела през главата!
1:00:14
Пуснете прилипите! Искам я мъртва!

Преглед.
следващата.