Heavy Metal
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:00:12
Ще му пусна една стрела през главата!
1:00:14
Пуснете прилипите! Искам я мъртва!
1:01:56
Време ти е да умреш,
Таркиянска кучко!


Преглед.
следващата.