Time Bandits
prev.
play.
mark.
next.

:49:02
Ah, mudro, mudro.
:49:06
Kada budem imao mapu, biæu slobodan...
:49:10
a svet æe biti drugaèiji
zato što ga ja razumem.

:49:14
-Uh, a šta to razumete, gospodine?
-Digitalne satove.

:49:19
A uskoro æu razumeti i video
rekordere i mobilne telefone.

:49:24
A kada sve to budem razumeo,
onda æu shvatiti i kompjutere.

:49:28
A kada budem razumeo kompjutere
ja æu biti Vrhovno Biæe.

:49:34
Bog nije zaintresovan za napredak tehnike.
:49:37
Ne zna ništa o potencijalima
mikro èipova i silikonske revolucije.

:49:43
Pogledaj kako traæi vreme.
Èetrdeset i tri vrste papagaja!

:49:47
-Cucle za ljude!
-Puževi.

:49:50
Puževi! Napravio je puževe.
:49:55
Nemaju sluh. Ne mogu da govore.
Ne mogu da upravljaju mašinama.

:49:59
Zar nismo u rukama potpunog ludaka?
:50:03
Gospodine... Pogledajte!
:50:06
Da sam ja stvarao svet, ne bih se
zamajavao sa leptirima i cveæem.

:50:11
Poèeo bih sa laserima
8:00 prvog dana.

:50:15
-Oprosti.
:50:18
Ne mogu da doèekam tehn..
tehno... tehnološku revoluciju.

:50:25
Gospodine... pogledajte!
:50:28
Šta je, Bensone?
:50:30
Mapa, gospodine. Mapa!
Poneli su je sa sobom!

:50:34
-Šta?
-Video sam mapu, gospodaru, upravo sada.

:50:40
-Jesi li siguran?
-Siguran sam, gospodaru.

:50:45
Tamo dole!
Mališan je ima.

:50:51
Ovaj mali?
:50:53
To je naša šansa.
To je ono što smo èekali!

:50:59
-To æe nas osloboditi.
-Zaveži!


prev.
next.