An Officer and a Gentleman
prev.
play.
mark.
next.

:42:04
kao da je ovo mesto vaše.
:42:07
- Šta umišljate, ko ste vi?
- Ne želim tuèu.

:42:12
Shvataš? Ne želim tuèu. Zašto
ne odeš unutra i ne ohladiš se.

:42:16
Nisam završio
s prièom, mornaru!

:42:19
Uhvati ga, Troj.
:42:27
O, Bože.
:42:29
Odbij. Dosta s tim.
:42:32
Sranje! Pogledaj mu nos!
:42:38
Slomio mu je nos.
:42:41
- Seronjo!
- Pederu!

:42:44
Hajde, idemo.
:42:45
Bože! Nikad nešto
tako nisam videla.

:42:50
Jeste li mu videli nos?
:42:51
Linet, hoæeš li da uæutiš dok
ne doðemo do hotela?

:42:55
Oprosti što sam živa.
:43:00
Pizdo!
:43:03
Morao sam da odem.
Nisam to smeo da napravim.

:43:05
Zek, nisi imao izbora.
:43:08
Imao sam.
Uvek ima izbora.

:43:22
Gde si nauèio
tako da se tuèeš?

:43:24
Ne želim da prièam o tome.
:43:26
Dobro.
:43:36
Neæeš da umreš
ako mi se poveriš.

:43:40
Šta želiš?
Želiš da se jebeš?

:43:43
Doði ovde. Skini se.
Dobro æu da te pojebem.

:43:48
Šta ti je?
:43:50
- Doði u krevet.
- Nije mi do jebanja...

:43:53
Onda odlazi!
:43:55
Šta misliš s kim razgovaraš?
:43:57
Ja ti nisam kurva koju
si doveo ovamo.


prev.
next.