An Officer and a Gentleman
prev.
play.
mark.
next.

1:14:05
Ti i Pola još uvek
viðate one kandidate u bazi?

1:14:09
Ima li razloga, zašto ne?
1:14:11
Ne znam. Petak popodne,
a ni reèi o tome šta æeš za vikend.

1:14:16
Zdravo. Treba mi Zek Mejo.
On je oficirski kandidat.

1:14:22
Možete li da ga potražite?
Recite mu da je Pola.

1:14:25
Vreme za izlaz,
momci i devojke.

1:14:30
Voljno!
1:14:33
Na zapoved!
1:14:37
- Kuda idete? Gde je moj hleb?
- Zaboravi na to.

1:14:40
Hajde, Perimen. Hajde.
1:14:42
- Siger, ne zaboravi na Ti Džeja.
- Neæu.

1:14:45
Hej, Mejo! Telefon za tebe.
Neko ko se zove Pola.

1:14:49
Reci joj da sam
veæ otišao.

1:15:01
Shvatam. U redu.
1:15:05
Doðe vreme posle
treninga preživljavanja napolju,

1:15:08
kad poènu da misle
da mogu da uspeju bez tebe.

1:15:11
Odjednom prestanu da zovu.
1:15:13
Odjednom misle da je
èitav svet njihov.

1:15:18
Kažu da je veæ otišao.
1:15:22
Ali mislim da nije.
1:15:24
Ako nije zvao do sada, Pola,
neæe više ni zvati.

1:15:27
Bani, daj uæuti!
Ti sve jako dobro znaš!

1:15:30
Odjavi me, Linet.
1:15:32
Pola, šta radiš?
1:15:35
Neka se svi sruše i izgore.
1:15:42
- Pola, èekaj! Kuda ideš?
- Pusti me, mama.

1:15:46
Ideš u bazu da
tražiš Zeka. Nemoj.

1:15:49
Moram. Volim ga.
1:15:52
Kako æeš ga zaustaviti?
1:15:53
Ne znam,
ali smisliæu nešto.

1:15:55
- Ne!
- Ne?

1:15:57
Ne mogu da dopustim da to uèiniš.
Nemoj da ideš. Molim te, nemoj!


prev.
next.