Missing
vorige.
weergeven.
als.
volgende.

:45:11
Heb jij dit gemaakt ?
:45:16
Met alle pepers erin ?
:45:20
Ik ben bang van wel.
:45:24
Sorry, maar ik ben opgeleid tot soldaat,
niet tot kok.

:45:28
Dat is zo.
- Het is vreselijk.

:45:31
Maar 't brood is lekker.
:45:33
Ik wil u bedanken dat u me hier laat zijn.
:45:40
Bedank de Guarani.
:45:44
Hoe ?
:45:55
Lees dit.
:46:03
Al had ik 't geloof
om bergen te verzetten...

:46:07
... maar had de liefde niet, ik ware niets.
:46:10
Al zou ik al wat ik heb
tot spijs uitdelen...

:46:13
... en m'n lichaam laten verbranden...
:46:16
... maar had de liefde niet,
het baatte mij niets.

:46:21
De liefde is lankmoedig en goedertieren.
:46:25
Zij is niet afgunstig.
De liefde praalt niet.

:46:30
Zij is niet opgeblazen.
:46:39
Toen ik 'n kind was, sprak ik,
voelde ik en overlegde ik als een kind.

:46:45
Nu ik een man ben,
heb ik afgelegd wat kinderlijk was.

:46:51
Zo blijven dan: geloof, hoop en liefde,
deze drie.

:46:57
Maar de meeste van deze is de liefde.

vorige.
volgende.